Commissie Meijers schetst kaders immigratiebeleid kabinet

Contentverzamelaar

Commissie Meijers schetst kaders immigratiebeleid kabinet

Verschillende onderdelen van het regeerakkoord kunnen wellicht niet worden gerealiseerd omdat ze op internationale en Europese kaders stuiten. Dat schrijft de ‘Commissie Meijers’, een denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht.

De Commissie Meijers zet daarin uiteen met welke juridische grenzen de regering rekening moet houden bij de tenuitvoerlegging van de plannen.

Belangrijkste bevindingen in het rapport zijn:

  • Beperkingen op gezinshereniging zijn slechts terughoudend toegestaan;
  • Maatregelen in kader van gezinshereniging moeten niet alleen worden getoetst aan EU-recht maar ook aan art 8 EVRM (recht op gezinsleven);
  • Beperkingen betreffende huwelijk en gezinsmigratie vereisen aanpassing Gezinsherenigingsrichtlijn en Verblijfsrichtlijn. Die aanpassingen moeten de toets doorstaan van art 8 EVRM, de rechten van het kind en non-discriminatie;
  • Op grond van het associatieverdag EEG-Turkije zijn nieuwe migratiebeperkingen voor Turkse staatsburgers verboden;
  • Voorstellen voor uitzetting van Antilliaanse Nederlanders, onderscheid tussen geboren en genaturaliseerde Nederlanders, voorwaardelijk Nederlanderschap en verzwaring van de inburgeringstest zijn waarschijnlijk in strijd met VN-verdrag tegen rassendiscriminatie;
  • Voorwaardelijk Nederlanderschap is in strijd met internationaal en Europees recht;
  • Versobering rechtsbijstand in vreemdelingenzaken is in strijd met Procedure- en Kwalificatierichtlijn en recht op rechtsbescherming als bedoeld in art 47 van het EU-Handvest van de Grondrechten;
  • Strafbaarstelling van illegaliteit stuit op bezwaren.