Commissie: Nieuw pakket om economische crisis aan te pakken

Contentverzamelaar

Commissie: Nieuw pakket om economische crisis aan te pakken

De Commissie heeft een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd om economische en financiële crisis in Europa te bestrijden. De nieuwe voorstellen van de Commissie betreffen verdergaand begrotingstoezicht, de economische prioriteiten voor 2012 en een groenboek over euro-obligaties. Deze maatregelen komen bovenop het zgn. six pack van maatregelen voor de versterking van het economische bestuur van de lidstaten, waarover al eerder overeenstemming is bereikt.

Het nieuwe pakket bestaat uit vier delen:

  • De zogenoemde ‘Annual Growth Survey’ van 2012. Hierin staat wat volgens de Commissie de prioriteiten moeten zijn op economisch en monetair gebied in 2012.
  • Twee nieuwe verordeningen die het stabiliteit- en groeipact (SGP) moeten versterken. De Commissie wil met name het toezicht op de begrotingsafspraken versterken. Een van de verordeningen richt zich specifiek tot lidstaten die in ernstige financiële problemen zijn gekomen.
  • Een groenboek over de levensvatbaarheid van zogenoemde ‘Stabiliteitsobligaties’, beter bekend als Euro-obligaties. Hiermee wil de Commissie de discussie op gang brengen over een mogelijke introductie van obligaties waarmee de lidstaten gezamenlijk actief worden op de internationale obligatiemarkt.

De maatregelen van de EU die de economic governance in de EU moeten versterken, het zogenoemde ‘six pack’, zijn inmiddels gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Links:
Persbericht van de Commissie