Commissie onderzoekt detentie-omstandigheden

Contentverzamelaar

Commissie onderzoekt detentie-omstandigheden

De Europese Commissie heeft in een groenboek vragen gesteld over de detentieomstandigheden in de lidstaten. De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor hun detentiecentra, maar de omstandigheden hebben grote invloed op het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten. De Raad heeft de Commissie daarom gevraagd om de invloed van detentieomstandigheden op het EU-beleid te onderzoeken. De openbare raadpleging loopt tot 30 november 2011.

De wens om op detentiegebied het wederzijds vertrouwen te versterken is ook opgenomen in het Stockholmprogramma. De Commissie geeft aan dat detentieomstandigheden onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Echter, detentie “komt in het blikveld van de EU”, vanwege de impact van detentieomstandigheden op het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. Immers, een lidstaat zal huiverig zijn om bijvoorbeeld een persoon over te leveren naar een andere EU-lidstaat als hij weet dat de detentieomstandigheden er slecht zijn. Er zijn al voorbeelden van weigeringen een Europees Aanhoudingsbevel ten uitvoer te brengen wegens onaanvaardbare detentieomstandigheden.

De Commissie doet daarom onderzoek naar de detentiestelsels van de lidstaten. In totaal stelt de Commissie 10 vragen in het groenboek. Eenieder kan reageren, tot 30 november 2010. De Commissie hoopt op reacties van rechters, officieren van justitie, advocaten en andere beoefenaren van juridische beroepen. Gedetineerden zelf wordt echter niets gevraagd.

Klik hier voor meer informatie.