Commissie pakt Hongarije aan over omstreden regels voor buitenlandse universiteiten en NGO’s

Contentverzamelaar

Commissie pakt Hongarije aan over omstreden regels voor buitenlandse universiteiten en NGO’s

De Hongaarse beperkingen voor buitenlandse universiteiten om onderwijs aan te bieden in Hongarije vormen volgens de Commissie een inbreuk op verschillende EU-verplichtingen. De restricties voor niet–gouvernementele organisaties die financiële steun uit het buitenland ontvangen, zijn in strijd met het vrije kapitaalverkeer en de grondrechten. Als Hongarije de maatregelen niet intrekt, stapt de Commissie naar het EU-Hof.

Update: 4 oktober 2017

Op 13 juli jl. heeft de Commissie formele stappen ondernomen tegen Hongarije vanwege de recente omstreden wetswijzigingen op het gebied van het aanbieden van onderwijs en het werk van ngo’s in Hongarije.

De gewijzigde hoger onderwijswet, die specifiek gericht is op het weren van buitenlandse universiteiten die alleen in Hongarije actief zijn (zoals de Soros universiteit) stelde nieuwe eisen aan deze aanbieders.  Het gaat om vereisten voor de naam van dergelijke aanbieders, de noodzaak van bilaterale overeenkomsten tussen Hongarije en het land van herkomst van de buitenlandse instelling voor hoger onderwijs ingeval die van buiten de EER komt en het vereiste om al in het land van herkomst diensten voor hoger onderwijs aan te bieden naast extra eisen voor registratie en toelating van hoger onderwijs diensten in Hongarije.

Volgens de Commissie is de nieuwe wetgeving in strijd met het recht op academische vrijheid, het recht op onderwijs en de vrijheid van ondernemerschap, zoals bepaald in het EU-Handvest van de grondrechten. Hongarije schendt volgens de Commissie daarnaast ook de juridische verplichtingen van de Unie op grond van het internationale handelsrecht.

De Commissie heeft Hongarije een met redenen omkleed advies gestuurd omdat de onderwijswet niet verenigbaar is de vrijheid van dienstverrichting. Hongarije kreeg een maand de tijd om de Commissie te laten weten welke maatregelen het heeft genomen om de situatie te verbeteren. Mochten die volgens de Commissie niet toereikend zijn dan kan zij besluiten de zaak voor het EU-Hof te brengen.

Update 4 oktober 2017: De Commissie heeft in een aanvullend met redenenen omkleed advies aan Hongarije nader uiteengezet waarom de hoger onderwijswet in strijd is met EU-verplichtingen onder het GATS-verdrag (WTO-handel in diensten) waarbij de EU partij is. Hongarije moet hierop binnen twee weken reageren. Meer info: persbericht Commissie 4 oktober 2017.

Dezelfde dag is de Commissie via een aanmaningsbrief ook een inbreukprocedure tegen Hongarije gestart over haar wet op buitenlandse financiering van niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s). Deze wet die Hongarije in juni heeft aangenomen, voert nieuwe verplichtingen in voor bepaalde categorieën Ngo’s die jaarlijks meer dan 24.000 euro aan buitenlandse financiering ontvangen. Zij moeten zich onder andere in hun publicaties, websites en persmateriaal afficheren als "organisaties die in het buitenland worden gesteund" en gedetailleerde informatie hierover aan de Hongaarse autoriteiten verstrekken. Niet-nakoming resulteert in sancties. In de aanmaningsbrief wijst de Commissie erop dat zij van mening is dat de wet het recht op vrijheid van vereniging zoals vastgelegd in het EU-Handvest schendt door Ngo’s te verhinderen om middelen in te zamelen en hun werk te beperken. Daarnaast zou de wet het vrije verkeer van kapitaal beperken met de nieuwe registratie-, rapportage- en publiciteitsvereisten doordat zij een afschrikkend effect hebben op de financiering uit het buitenland en de ontvangst ervan bemoeilijken. Tot slot maakt de Commissie zich zorgen over de eerbiediging van het recht op bescherming van het privéleven en van persoonsgegevens. Met openbaarmaking van de gedetailleerde informatie over de financiële transacties en donoren wordt geen eerlijk evenwicht tussen transparantiebelangen en het recht van donoren en begunstigden om hun persoonsgegevens te beschermen, getroffen. Hongarije moest binnen een maand op de aanmaningsbrief reageren.

Update 4 oktober 2017: De Commissie heeft Hongarije een met redenen omkleed advies gestuurd omdat de antwoorden op de ingebrekestelling onvoldoende waren. Hongarije moet hierop binnen een maand reageren. Meer info: persbericht Commissie 4 oktober 2017.

Meer info: