Commissie presenteert nieuw pakket regelgeving over vennootschapsbelasting

Contentverzamelaar

Commissie presenteert nieuw pakket regelgeving over vennootschapsbelasting

De Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de belastingwetgeving voor ondernemingen in alle 28 EU-landen op elkaar af te stemmen. Het pakket beoogt volgens de Commissie een effectieve belastingheffing in de EU te garanderen, de fiscale transparantie te vergroten en een gelijk speelveld tot stand te brengen.

Voor meer informatie, lees het persbericht van de Commissie.