Commissie presenteert verslag over de tweede evaluatie van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM)

Contentverzamelaar

Commissie presenteert verslag over de tweede evaluatie van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM)

Uit de tweede evaluatie concludeert de Commissie dat het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) in het algemeen goed functioneert. Het helpt ervoor te zorgen dat banken goed voorbereid zijn op economische en financiële crises. Het zorgt ook voor een proactief bankentoezicht van goede kwaliteit, dat snel inspeelt op uitdagingen, zoals tijdens de COVID-19-crisis is gebleken.

Achtergrond

Het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) is in november 2014 ingesteld als een belangrijke eerste stap op weg naar een Europese bankenunie, om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig toezicht op kredietinstellingen in de EU, om het EU-beleid inzake prudentieel toezicht op kredietinstellingen op een logische en effectieve manier uit te voeren en om het single rulebook consequent toe te passen. Het GTM is opgezet als een geïntegreerde architectuur. In die architectuur zijn de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale bevoegde autoriteiten (NMA's) uit de eurolanden en uit de lidstaten die een overeenkomst voor nauwe samenwerking met de ECB hebben gesloten, verenigd.

De werking en de verantwoordelijkheden van het GTM zijn gebaseerd op verordening 1024/2013 (de GTM-verordening). De GTM-verordening vereist dat de Commissie om de drie jaar een brede evaluatie uitvoert van de algemene toepassing van de GTM-verordening. De evaluatie heeft tot doel de mogelijke gevolgen voor de goede werking van de interne markt vast te stellen. De eerste evaluatie is in 2017 afgerond en het verslag van de Commissie is in oktober 2017 gepubliceerd. De tweede evaluatie was gepland voor 2020, maar werd onder meer uitgesteld tot 2022 wegens de COVID-19-pandemie. De Commissie heeft op 18 april 2023 haar verslag over de tweede evaluatie gepubliceerd.

Het verslag over de tweede evaluatie

Uit de tweede evaluatie concludeert de Commissie dat het GTM over het algemeen goed functioneert. Het is een volwassen, gevestigde toezichthoudende autoriteit geworden die de doelstellingen verwezenlijkt die bij de oprichting ervan zijn vastgesteld. Het helpt ervoor te zorgen dat banken goed voorbereid zijn op economische en financiële crises. Het zorgt ook voor een proactief bankentoezicht van goede kwaliteit, dat snel inspeelt op uitdagingen, zoals tijdens de COVID-19-crisis is gebleken. De samenwerking binnen het GTM tussen de ECB en de nationale autoriteiten verloopt goed.

Hoofdstuk 2 van het verslag biedt een historisch perspectief op het EU-toezicht en op de werking van het GTM en de ontwikkeling ervan tot een volwassen, gevestigde toezichthoudende autoriteit. In hoofdstuk 3 staan de samenwerkingsaspecten centraal, die de hoeksteen van het GTM vormen. In hoofdstuk 4 worden de kwaliteit en de doeltreffendheid van het toezicht onderzocht, met name in het licht van de recente COVID-19-crisis, de oorlog in Oekraïne en opkomende risico's. In hoofdstuk 5 worden de gevolgen van het GTM voor de werking van de interne markt behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies van de evaluatie samengevat.

Meer informatie: