Commissie publiceert jaarverslag 2012 over subsidiariteit en evenredigheid

Contentverzamelaar

Commissie publiceert jaarverslag 2012 over subsidiariteit en evenredigheid

In het jaarverslag wordt onderzocht op welke wijze deze twee beginselen door de EU-instellingen zijn toegepast. Ook wordt de uitvoering ervan vergeleken met voorgaande jaren. De Commissie vermeldt dat in 2012 het besef van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in inter-institutioneel verband is toegenomen, niet het minst dankzij het feit dat de eerste gele kaart werd gegeven door de nationale parlementen.

Het verslag gaat onder meer uitgebreid in op de adviezen van het effectenbeoordelingscomité, die tot een betere analyse van de naleving van subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel bijdragen en daarmee belangrijke elementen ter onderbouwing van het politieke besluitvormingsproces van de Commissie aandragen. Zo wordt in het verslag vermeld dat het effectenbeoordelingscomité in 2012 in 33% van de gevallen commentaar heeft gegeven op subsidiariteitskwesties. Er wordt geen melding gemaakt van gevallen waarin een voorstel vervolgens niet is uitgebracht.

Ook wordt ingegaan op de eerste gele kaart die door nationale parlementen in 2012 is gegeven. Dit gebeurde in reactie op het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de uitoefening van het recht om collectieve acties te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting (zie hier en hier de berichtgeving van het ECER over ‘Monti II’). De Commissie ontving in 2012 in totaal 70 gemotiveerde adviezen van nationale parlementen. Dit vormt een toename van 9% ten opzichte van 2011. Volgens de Commissie was de Zweedse Riksdag met 20 gemotiveerde adviezen het meest actief, gevolgd door de Franse sénat (7) en de Duitse Bundesrat (5). De inbreng van het Nederlandse parlement blijft onvermeld in het verslag, maar uit de bijlage blijkt dat de Tweede en de Eerste Kamer elk zes adviezen hebben ingestuurd. De Commissie rapporteert dat de gemotiveerde adviezen aanzienlijk variëren qua vorm en het soort argumenten dat door de nationale parlement wordt aangevoerd.

Het verslag vermeldt tevens dat er in 2012 sprake was van een intensivering van de besprekingen over de definitie van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Ook al zien nationale parlementen de voordelen om hun onderlinge coördinatie te verbeteren en richtsnoeren op te stellen, blijven zij volgens de Commissie hechten aan hun eigen interpretatie van het subsidiariteitsbeginsel en deze kunnen uiteenlopen.

Het jaarverslag is hier beschikbaar.