Commissie publiceert werkprogramma 2012

Contentverzamelaar

Commissie publiceert werkprogramma 2012

De Europese Commissie heeft haar programma voor 2012 bekendgemaakt onder het motto “van een nieuw Europees elan naar tastbare resultaten”. Het jaar 2012 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van herstel van de Europese economie en overheidsfinanciën. Zoals gebruikelijk zal het kabinet reageren op het werkprogramma in een kabinetsreactie die aan de Eerste en Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het werkprogramma van de Commissie voor 2012 is gekoppeld aan de politieke richtsnoeren en de State of the Union 2011 van Commissievoorzitter Barroso.

Het programma bestaat uit een algemeen deel, waarin de grote lijnen worden uitgezet en een annex met een opsomming van maatregelen en plannen van de Commissie. Het werkprogramma voor 2011 heeft drie hoofdthema’s

·         Bouwen aan een Europa van stabiliteit en verantwoordelijkheid. Hiermee doelt de Commissie met name op hervorming van de financiële sector en herstel van de overheidsfinanciën.

·         Bouwen aan een Unie van duurzame groei en solidariteit. Hiermee doelt de Commissie onder andere op initiatieven op het gebied van de interne markt, sociale inclusie en milieu.

·         De stem van de EU laten doorklinken in de rest van de wereld. De Commissie wil een eensgezind buitenlands beleid van de EU, bijvoorbeeld in reactie op de ontwikkelingen in de Arabische wereld en in het kader van de G20.

Bij het werkprogramma van de Commissie horen drie bijlagen:

  • een lijst van 129 initiatieven die de Commissie in 2012 wil uitvoeren en andere ideeën die zij voor de rest van haar mandaat overweegt (bijlage I);
  • een lijst van initiatieven om de administratieve belasting te vereenvoudigen en te verlichten (bijlage II);
  • een lijst van voorstellen voor intrekking van lopende initiatieven (bijlage III).

De Eerste en Tweede kamer bepalen op basis van deze lijst en de kabinetsreactie welke voorstellen zij prioritair vinden.

Links

Persbericht van de Europese Commissie