Commissie reageert op migratievraagstukken

Contentverzamelaar

Commissie reageert op migratievraagstukken

Het migratiebeleid van de EU heeft de afgelopen tijd tot veel discussie geleid. De migratiestromen uit Noord-Afrika (ook wel de Zuid-Mediterrane regio genoemd) en de zorgen van lidstaten over de beheersbaarheid van migratiestromen uit landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht vragen om een reactie. De Commissie heeft daarom in de maand mei verschillende initiatieven gepresenteerd. Het ECER biedt een kort overzicht.

De Commissie kwam op 4 mei met een mededeling over migratie naar de EU. In de mededeling noemt de Commissie de volgende maatregelen die in haar ogen de problemen kunnen aanpakken:

  • Voltooiing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel tegen 2012.
  • Verscherpte grenscontroles en een krachtigere Schengengovernance.
  • Meer gerichte legale migratie naar de EU.
  • Uitwisseling tussen de lidstaten van benaderingen voor de integratie van legale immigranten die succesvol zijn gebleken.
  • Een strategische benadering van de betrekkingen met derde landen over migratieaangelegenheden.

Op 25 mei presenteerde de Commissie een follow up van de mededeling. Deze follow up bestaat uit

  • een mededeling over een "dialoog over migratie, mobiliteit en veiligheid met de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied".
  • het jaarverslag over immigratie en asiel 2010.
  • een voorstel om Verordening 539/2001 (de visumverordening) te wijzigen.

In dit laatste voorstel wordt onder andere voorgesteld om een ‘safeguard clausule’ in te voegen, die ervoor zorgt dat de visumliberalisatie met een bepaald derde land tijdelijk kan worden opgeschort. Dit is een punt waar minister Leers zich hard voor heeft gemaakt ten tijde van het besluit tot visumliberalisatie ten aanzien van Albanië en Bosnië.