Commissie registreert alsnog burgerinitiatief “Stop TTIP”

Contentverzamelaar

Commissie registreert alsnog burgerinitiatief “Stop TTIP”

De Europese Commissie heeft besloten het burgerinitiatief Stop TTIP alsnog te registeren. Maar pas nadat een miljoen handtekeningen zullen zijn verzameld, besluit de Commissie of en hoe zij gevolg zal geven aan het initiatief.

Het burgerinitiatief Stop TTIP wil dat de Commissie de Raad aanbeveelt het onderhandelingsmandaat voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership met de VS (TTIP) in te trekken en niet over te gaan tot sluiting van het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada (CETA)". De formele registratie van dit initiatief op 10 juli 2017 vormt het startsein voor de inzameling van handtekeningen door de organisatoren gedurende een jaar.  

De registratie volgt op een besluit van de Commissie uit 2014 waarbij registratie werd geweigerd. In mei van dit jaar oordeelde het EU-Gerecht dat de Commissie ten onrechte de registratie had geweigerd. Anders dan de Commissie stelde, kan volgens het EU-Gerecht een burgerinitiatief ook opkomen tegen onderhandelingen over verdragen. Het vormt geen onaanvaardbare inmenging in het verloop van de wetgevingsprocedure, maar zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan, aldus het EU-Gerecht. De Commissie heeft nu besloten niet tegen dat oordeel in beroep te gaan.

In het persbericht stelt de Commissie dat het initiatief voor wat CETA betreft, inhoudsloos is geworden, omdat CETA is ondertekend op 30 oktober 2016. Handtekeningen voor het initiatief kunnen wel worden ingezameld voor andere rechtshandelingen, aldus de Commissie.

De beslissing van de Commissie betreft enkel de juridische ontvankelijkheid van het initiatief.

De Commissie heeft in dit stadium het initiatief nog niet inhoudelijk geanalyseerd.

Als het initiatief binnen een jaar de vereiste een miljoen handtekeningen vanuit zeven verschillende EU-lidstaten heeft binnengehaald, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan al of niet besluiten gevolg te geven aan het initiatief, en moet daarvoor een motivering geven.

Meer info: