Commissie roept Nederland op tarieven voor verblijfsvergunningen voor ingezetenen van derde landen te herzien

Contentverzamelaar

Commissie roept Nederland op tarieven voor verblijfsvergunningen voor ingezetenen van derde landen te herzien

De Commissie heeft besloten schriftelijke aanmaningen te sturen aan Nederland, Griekenland, Portugal en Roemenië omdat zij buitensporige en onevenredige leges in rekening brengen voor verblijfsvergunningen die zijn afgegeven op basis van de EU-richtlijnen over legale migratie. Weliswaar mogen lidstaten administratieve vergoedingen heffen voor de behandeling van aanvragen, maar buitensporige en onevenredige vergoedingen zijn in strijd met het recht van de aanvragers, aldus de Commissie.

Het gaat om de richtlijnen die de voorwaarden bepalen voor toegang en verblijf van bepaalde categorieën migranten, zoals studenten, onderzoekers en hooggekwalificeerde werknemers, alsmede langdurig ingezetenen en begunstigden van voorschriften over gezinshereniging.

Specifiek gaat het om de uitvoering door alle vier de lidstaten van de studentenrichtlijn ( Richtlijn 2004/114/EG van de Raad), de onderzoekersrichtlijn ( Richtlijn 2005/71/EG van de Raad), de blauwekaartrichtlijn ( Richtlijn 2009/50/EG van de Raad ) en de richtlijn gecombineerde vergunning ( Richtlijn 2011/98/EU. Griekenland, Nederland, Portugal en Roemenië hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

 

meer info: