Commissie stelt automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten in de EU voor

Contentverzamelaar

Commissie stelt automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten in de EU voor

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de automatische gegevensuitwisseling tussen nationale belastingdiensten verder uit te breiden. Volgens de Commissie moet automatisch inlichtingen worden uitgewisseld tussen belastingautoriteiten over financiële inkomsten (zoals dividenden, vermogenswinsten, rekeningtegoeden). Volgens de Commissie is deze uitwisseling van gegevens essentieel in de strijd tegen belastingontduiking.

Met dit voorstel wordt richtlijn 2011/16/EU over administratieve samenwerking gewijzigd. De huidige richtlijn ziet al onder andere op de automatische uitwisseling van inkomsten uit dienstbetrekking, pensioenen, onroerend goed en levensverzekeringen. Met de amendering wordt de richtlijn uitgebreid zodat de gegevensuitwisseling ook gaat gelden voor financiële inkomsten.

Volgens de Commissie verkrijgt de EU met deze wijziging “het meest uitgebreide systeem van automatische inlichtingenuitwisseling ter wereld”. Volgens EU-commissaris Šemeta is dit nodig om de strijd aan te binden tegen diverse vormen van belastingontduiking. Dit instrument zal namelijk lidstaten helpen hun belastinginning te waarborgen. De samenwerking moet worden gezien als een concrete uitwerking van het in december door de Commissie gepresenteerde actieplan tegen belastingfraude en –ontduiking.

 

 

Persbericht Europese Commissie over uitbreiding gegevensuitwisseling

Persbericht Europese Commissie december 2012 over aanpak belastingontduiking

Wijzigingsvoorstel richtlijn 2011/16/EU teneinde de gegevensuitwisseling uit te breiden