Commissie stelt Raadsaanbeveling voor met betrekking tot de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding

Contentverzamelaar

Commissie stelt Raadsaanbeveling voor met betrekking tot de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding

Met de voorgestelde Raadsaanbeveling wordt beoogd de EU-lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen in verband met de ontwikkeling van digitale vaardigheden en het vermogen van de onderwijs- en opleidingsstelsels om het aanbod daarvan te ondersteunen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, benadrukte in haar State of the Union van 2022 het tekort aan vaardigheden als een belangrijke uitdaging en stelde voor om 2023 uit te roepen tot het Europees Jaar van de vaardigheden (zie het ECER-bericht over de State of the Union 2022). Hoewel digitale transformatie alomtegenwoordig is en technologie steeds meer deel uitmaakt van het dagelijks leven, beschikken veel mensen volgens de Commissie nog steeds niet over de digitale vaardigheden die nodig zijn in de huidige samenleving en economie.

Het digitale kompas (zie het ECER-bericht over het digitale kompas) en het actieplan voor de Europese pijler van de sociale rechten (zie het ECER-bericht over het actieplan) bevatten ambitieuze doelstellingen om de EU-lidstaten te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Zij beogen dat 80 procent van de volwassenen ten minste over digitale basisvaardigheden beschikt en dat in de EU 20 miljoen ICT-specialisten werkzaam zijn, met een grotere participatie van vrouwen. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030 (zie het ECER-bericht daarover).

Op 18 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad gepresenteerd. Met de voorgestelde Raadsaanbeveling wordt beoogd de EU-lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen in verband met de ontwikkeling van digitale vaardigheden en het vermogen van de onderwijs- en opleidingsstelsels om het aanbod daarvan te ondersteunen.

Meer informatie: