Commissie toch naar EU-Hof voor ACTA

Contentverzamelaar

Commissie toch naar EU-Hof voor ACTA

De Europese Commissie heeft besloten het EU-Hof om advies te vragen over de voorgenomen sluiting van de Anti Counterfeiting and Trading Agreement, beter bekend als ACTA. Het was de vraag of de Commissie de reeds aangekondigde adviesaanvraag zou doorzetten, nadat het Europees Parlement het signaal gaf het advies niet te willen afwachten voor een stemming over het verdrag. De Commissie roept het EP op de rol van het EU-Hof te respecteren en het advies af te wachten.

ACTA is een voorgenomen akkoord tussen de EU en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten. Het doel van ACTA is grootschalige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tegen te gaan. Critici vrezen dat de vrijheid van internetgebruikers ingeperkt zal worden als het akkoord in werking treedt.

De Commissie zal het EU-Hof verzoeken te adviseren over de verenigbaarheid van  ACTAmet het EU-recht, in het bijzonder de rechten van internetgebruikers. Het EU-werkingsverdrag (artikel 218, lid 11) voorziet in de mogelijkheid voor o.a. de Commissie om advies in te winnen bij het EU-Hof over een voorgenomen akkoord. Indien het Hof negatief adviseert, kan het akkoord in beginsel niet in werking treden.

De verantwoordelijke commissie in het Europees Parlement (Internationale handel, INTA) hield op 27 maart 2012 een debat over ACTA. Uit het debat bleek dat het EP het EU-Hof niet zelf om advies wil vragen en klaar is om te stemmen over ACTA. Socialisten en Groenen gaven aan ACTA direct te willen verwerpen.

Verantwoordelijk Commissaris de Gucht van handel noemt het “passend” gezien de vele protesten tegen ACTA om het hoogste rechtsorgaan van de EU om advies te vragen. Hij “hoopt dat het Europees Parlement respect betoont voor het Hof van Justitie voordat het zijn eigen positie bepaalt”.

Persbericht van de Commissie
Bericht op EUobserver