Commissie wijzigt rechtsbases

Contentverzamelaar

Commissie wijzigt rechtsbases

De Europese Commissie heeft door middel van een mededeling aan de Raad van de EU en het Europees Parlement in kaart gebracht welke gevolgen het Verdrag van Lissabon heeft voor haar lopende voorstellen.

De gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor lopende dossiers (voorstellen van De Commissie die nog in een procedure zitten) lopen uiteen. De Commissie heeft vier categoriƫn onderscheiden. Deze vier categoriƫn komen tot uitdrukking in vier annexen bij de mededeling:

  • In Annex I staan de voorstellen waarvoor de aanpassing van de rechtsgrondslag meer inhoudt dan slechts een omnummering. Voor deze voorstellen deelt de Commissie mee dat deze rechtsbases formeel zijn gewijzigd. In totaal zijn dit 16 voorstellen
  • In Annex II staan voorstellen waarvoor het Verdrag van Lissabon een radicale verandering inhoudt. Deze voorstellen komen te vervallen. De Commissie zal komen met nieuwe voorstellen
  • Annex III gaat over aanbevelingen die de Commissie heeft gedaan aan bepaalde lidstaten (waaronder Nederland) met betrekking tot tekorten op de overheidsbegroting. Deze aanbevelingen moeten worden omgezet naar Commissievoorstellen voor Raadsbesluiten.
  • Annex IV geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle lopende voorstellen met de bijbehorende rechtsbases en besluitvormingsprocedures. Deze enorme lijst met voorstellen zijn geordend op jaar en COM-nummer. Pikant detail: het oudste voorstel dateert uit 1975 en betreft een voorstel van de Commissie inzake een systeem ter observering van de markten van het goederenvervoer per spoor, over de weg en te water tussen de lidstaten.
 
Ter verduidelijking de afkortingen van de procedures:

COD: Codecisieprocedure
CNS: raadplegingsprocedure (consultation)
APPRO: goedkeuringsprocedure (approval)
AVC: procedure met instemming (assent)