Commissie wil EU-begroting vereenvoudigen

Contentverzamelaar

Commissie wil EU-begroting vereenvoudigen

Veel departementen hebben het gemerkt: in de afgelopen periode heeft de Europese Commissie veel voorstellen gedaan die gerelateerd zijn aan het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020. In totaal zijn het er meer dan 120. De Europese Commissie heeft de voorstellen in een overzicht bijeen gebracht en daarbij bovendien een 'simplificatie-agenda' gepresenteerd. De Commissie wil minder administratieve lasten voor de EU-fondsen en roept de andere instellingen en lidstaten op hieraan mee te werken.

De MFK-voorstellen zullen de komende maanden in Raadswerkgroepen en EP-commissies behandeld worden. De Commissie wil met de mededeling tot uitdrukking brengen dat wat haar betreft vereenvoudiging van de fondsen een kerndoel is bij alle voorstellen omtrent het meerjarig financieel kader en roept alle partijen op hieraan mee te werken.

De Commissie kondigt aan pal te staan voor haar simplificatie-agenda tijdens de komende wetgevende procedures en zal de agenda ook scherp gaan monitoren via een Scoreboard.

Klik hier voor het persbericht van de Commissie
Overzichtspagina MFK 2014-2020
Volledige tekst van de mededeling
Lijst met voorstellen die gerelateerd zijn aan het MFK