Commissie wil Europees kooprecht

Contentverzamelaar

Commissie wil Europees kooprecht

Om grensoverschrijdende handel in de Europese Unie te stimuleren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een Europees kooprecht te creëren. Dit kooprecht zal bestaan naast het nationale recht. Consumenten en bedrijven kunnen op die manier via een gemeenschappelijk stelsel van koopregels grensoverschrijdende transacties aangaan. De Commissie laat de optie open dat lidstaten het Europees kooprecht ook gaan gebruiken voor binnenlandse transacties.

Naar gezamenlijke privaatrechtelijke regels wordt al lange tijd onderzoek gedaan. De Commissie heeft ter voorbereiding op het voorstel kunnen putten uit het academisch onderzoek zoals die van de study group on a European civil code De 27 verschillende nationale regelingen kunnen volgens de Commissie leiden tot extra transactiekosten, een gebrek aan rechtszekerheid voor ondernemingen en een gebrek aan vertrouwen bij consumenten. De Commissie wijst op de Verenigde Staten als een voorbeeld waar consumenten en bedrijven in het hele land gemakkelijk een overeenkomst kunnen sluiten. Het kooprecht moet ook het webwinkelen in de EU stimuleren.

Het gemeenschappelijk Europees kooprecht, dat in alle EU-talen beschikbaar is, bevat onder andere regels voor de precontractuele fase, de plaats, het tijdstip en de manier van aflevering, de verplichtingen van de en de rechten en verplichtingen van partijen in geval van bijvoorbeeld een vroege levering of levering van de verkeerde hoeveelheid. De consument moet vrijwillig en uitdrukkelijk instemmen met gebruikmaking van het Europese kooprecht. Toch moet in sommige gevallen toch het nationale recht een uitkomst bieden. Als er een geschil bestaat over een kwestie waarin het EU-kooprecht niet voorziet wordt door middel van de EEX-verordening bepaald welk nationaal recht van toepassing is.

Een van de bijzonderheden van de nieuwe regeling is dat consumenten een ‘vrije keuze in rechtsmiddelen´ krijgen (buyer’s remedies). Dit betekent dat consumenten bij een gebrekkig product bijvoorbeeld de overeenkomst zouden kunnen ontbinden of om vervanging, reparatie of prijsvermindering zouden kunnen verzoeken. Op dit moment hebben volgens de Commissie enkel Litouwse, Luxemburgse, Franse, Griekse en Portugese consumenten vrij keuze in rechtsmiddelen.

Ander opvallend punt is dat de Commissie ten behoeve van de rechtszekerheid graag inzicht wil geven in alle nationale rechtspraak over het toekomstige kooprecht. De lidstaten moeten daarom beslissingen van nationale rechters notificeren, zodat ze in een database van de Commissie kunnen worden geplaatst. Het voorstel is nu naar Raad en Europees Parlement gestuurd. Het EP heeft zich al groot voorstander van een gemeenschappelijk kooprecht getoond.