Commissie wil opkomen voor EU-burgers ‘als Vicente en Ingrid’

Contentverzamelaar

Commissie wil opkomen voor EU-burgers ‘als Vicente en Ingrid’

De Europese Commissie wil de obstakels ‘ontmantelen’ die EU-burgers tegenkomen als zij gebruik maken van het vrij verkeer. In het verslag over het EU-burgerschap analyseert zij de obstakels aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Zoals Vicente en Ingrid, die samen een huis willen kopen in Frankrijk.

Het vrije verkeer van EU-burgers is een belangrijk onderdeel van de interne markt in Europa. Het initiatief is daarom ook gekoppeld aan de Single Market Act.

Het EU-burgerschap vervangt het nationale burgerschap niet maar geeft bijkomende rechten, zoals het recht om vrij te reizen naar een andere EU-lidstaat. De Commissie heeft in haar rapport 25 belangrijkste obstakels geïdentificeerd en daar actiepunten van gemaakt.

Enkele opvallende actiepunten:

  • Het moet makkelijker worden om bij verhuizen naar een andere lidstaat een auto mee te verhuizen. Registratieverplichtingen en extra belastingen moeten worden opgeheven.
  • EU-burgers hebben het recht op consulaire bescherming van andere EU-lidstaten in een derde land. De Commissie zal in 2011 met voorstellen komen om dit ook in de praktijk mogelijk te maken.
  • De Commissie wil zeker stellen dat de resultaten van de verkiezing van het Europees Parlement in alle lidstaten op hetzelfde moment gepubliceerd worden. Dit gaf de laatste jaren problemen, omdat verkiezingen in Nederland niet op zondagen plaatsvinden en in de meeste andere EU-landen wel.
  • Het moet mogelijk worden voor EU-burgers om deel te nemen aan het politieke proces in de lidstaat waar zij wonen. De Commissie is geen voorstander van het beperken van passief kiesrecht voor burgers uit andere EU-lidstaten.
  • Betere financiering van ‘Euronews’. De Commissie wil graag dat de zender een nieuwe studio in Brussel betrekt.