Conclusies Europese Raad 23 oktober 2011

Contentverzamelaar

Conclusies Europese Raad 23 oktober 2011

De economische en financiële crisis was het belangrijkste punt op de agenda van de Europese Raad, die enigszins werd overschaduwd door de aansluitende top van de Eurozone. Voorzitter van Rompuy riep op tot goede samenwerking tussen de Europese Raad en de Eurozonetop. Zo moeten verdragswijzigingen die betrekking hebben op de euro niet met 17, maar met 27 lidstaten besproken worden. De topontmoetingen van de Eurozone zullen (voorlopig) door van Rompuy worden voorgezeten. In de conclusies van de ER werd wel een eerste verwijzing gemaakt naar de toekomstige rol die de Commissie gaat spelen bij het toezicht op de begrotingen van de lidstaten, voor Nederland een belangrijk punt.

Op de agenda van deze Europese Raad stonden economisch beleid, de aankomende G20-vergadering in Frankrijk (Cannes), klimaatverandering en buitenlands beleid. Tevens verwelkomde de Europese Raad in een speciale verklaring het staken van terroristische activiteiten door de Baskische beweging ETA.

De euro is een onderwerp dat toebehoord aan de zogenoemde ‘Eurozonetop’. De 27 lidstaten concentreerden zich daarom op economische groei en economisch toezicht in de hele EU. In de conclusies verwijst de ER naar verdergaand toezicht van de Commissie om houdbare overheidsfinanciën te waarborgen en te voorkomen dat er buitensporige onevenwichtigheden worden opgebouwd. De Europese Raad “verwelkomt het voornemen van de Commissie om de rol van de bevoegde Commissaris te versterken wat betreft nauwer toezicht en aanvullende handhaving”.

In de conclusies staat ook een verwijzing naar een eventuele verdragswijziging: “de Europese Raad neemt nota van het voornemen van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone om zich te beraden op een verdere vergroting van de economische convergentie in de eurozone, op het verbeteren van de begrotingsdiscipline en het verdiepen van de economische unie, waarbij wordt nagegaan of het mogelijk is beperkte verdragswijzigingen door te voeren. “

De Europese Raad is het eens over de noodzaak van samenhang tussen de activiteiten van de eurozone en de Europese Unie, met volledige eerbiediging van de integriteit van de Europese Unie als geheel, en het functioneren ervan met 27. De voorzitter van de Eurotop zal gelijktijdig met de verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad en voor dezelfde ambtstermijn worden aangewezen door de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone. In afwachting van de volgende dergelijke verkiezing zal de Eurotop door de huidige voorzitter van de Europese Raad worden voorgezeten.