Consultatie over accijns op alcohol(houdende dranken)

Contentverzamelaar

Consultatie over accijns op alcohol(houdende dranken)
11 apr

Consultatie over accijns op alcohol(houdende dranken)

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om standpunten van alle relevante belanghebbenden over de minimumaccijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken te verzamelen. Deze belanghebbenden hebben vanuit verschillende invalshoeken concrete ervaring met de dagelijkse werking van de richtlijn 92/84/EEG over alcoholaccijns. Respondenten wordt gevraagd om hun standpunt te geven over de betaalbaarheid, de vraag en de marktontwikkelingen voor het gamma van alcoholhoudende producten in de lidstaten alsmede over het beleidskader en de behoeften, met betrekking tot zowel de nationale als de EU-regels. De feedback van belanghebbenden op de consultatie zal kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opleveren voor de beoordeling van de geschiktheid voor het beoogde doel van Richtlijn 92/84/EEG van de Raad, en zal daarom in aanmerking worden genomen in het kader van de evaluatie.

De consultatie loopt van 11 april tot 4 juli 2022.