Consultatie over actieplan voor beter beheer van nutriënten

Contentverzamelaar

Consultatie over actieplan voor beter beheer van nutriënten
23 mei

Consultatie over actieplan voor beter beheer van nutriënten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over beheer van nutriënten. Behalve essentieel voor het leven zijn nutriënten (stikstof en fosfor) ook belangrijke natuurlijke hulpbronnen. Maar nutriëntenverlies door bijvoorbeeld uitspoeling heeft lucht-, bodem- en waterverontreiniging, verlies van biodiversiteit en allerlei klimaatveranderingseffecten tot gevolg. In de laatste decennia is dit probleem met wetgeving aangepakt. Maar door de nutriëntenvervuiling en een niet goed genoeg werkende nutriëntenkringloop zijn nu extra maatregelen in EU-verband nodig om de voedselvoorziening te garanderen, de menselijke gezondheid te beschermen en het ecosysteem in stand te houden. Deze raadpleging is bedoeld om de standpunten van het publiek en van belanghebbenden over de verschillende aspecten van een EU-actieplan voor het geïntegreerde beheer van nutriënten te verzamelen.

De consultatie loopt van 23 mei tot 26 augustus 2022.