Consultatie over arbeidsomstandigheden bij digitaal platformwerk

Contentverzamelaar

Consultatie over arbeidsomstandigheden bij digitaal platformwerk
15 jun

Consultatie over arbeidsomstandigheden bij digitaal platformwerk

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over de wijze waarop de arbeidsomstandigheden van mensen die werken via digitale arbeidsplatforms, kunnen worden verbeterd. Tijdens de eerste fase van de raadpleging van 24 februari tot 7 april 2021 heeft de Commissie reacties ontvangen van 14 Europese sociale partners. Op basis van deze reacties is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EU meer maatregelen moet nemen om basisarbeidsnormen en -rechten voor platformwerkers te waarborgen. Bij de tweede fase van de raadpleging gaat het om onderhandelingen met sociale partners over thema’s zoals arbeidssituatie, handhaving van platformwerk en grensoverschrijdende activiteiten. Hiermee wil de Commissie voortbouwen aan mogelijke instrumenten voor maatregelen van de EU. De sociale partners wordt verzocht uiterlijk op woensdag 15 september 2021 te antwoorden op de vragen in de raadpleging. In deze raadpleging wordt niet ingegaan op de toepasselijkheid van het mededingingsrecht van de EU op collectieve onderhandelingen door zelfstandigen. Deze kwestie komt aan bod in een afzonderlijk maar complementair  initiatief , waarvoor de openbare raadpleging op 31 mei 2021 is afgelopen.

De consultatie loopt vanaf 15 juni tot 15 september 2021.