Consultatie over asbest screening, registratie en monitoring

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over asbest screening, registratie en monitoring

16 nov

Consultatie over asbest screening, registratie en monitoring

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over asbest. Dit wetgevingsinitiatief beoogt de gezondheids- en milieurisico's in verband met blootstelling aan asbest verder aan te pakken door de transparantie te vergroten en aanvullende informatie te verzamelen en ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is voor de betrokken overheidsinstanties, bouwvakkers en gebruikers van gebouwen. De specifieke verplichtingen zullen worden aangepast op basis van een transversale aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de levenscyclus van een gebouw en de risico's die voor een bepaald gebouw relevant zijn. Het initiatief houdt ook verband met de Conferentie over de toekomst van Europa.

De consultatie loopt van 16 november 2022 tot 8 februari 2023.