Consultatie over bestrijding van georganiseerde misdaad

Contentverzamelaar

Consultatie over bestrijding van georganiseerde misdaad
21 jun

Consultatie over bestrijding van georganiseerde misdaad

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start twee consultaties over de bestrijding van georganiseerde misdaad. Een consultatie gaat over een voorgenomen EU-initiatief over een krachtiger mandaat voor de EU-bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen . Inbeslagname en verbeurdverklaring van de opbrengsten van misdrijven is een essentieel onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad, omdat criminelen hierdoor niet meer van hun misdaden kunnen profiteren.
De EU-landen hebben zogenaamde bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen opgericht. Die moeten helpen bij de opsporing van vermogensbestanddelen die uit misdaad zijn verkregen. Zij spelen een centrale rol bij het afpakken van criminele winsten.
De bedoeling van dit initiatief is om deze bureaus een krachtiger mandaat te geven. Het is een van maatregelen om de EU-regels voor de ontneming van vermogensbestanddelen te moderniseren en ervoor te zorgen dat misdaad niet loont.

De andere consultatie gaat over een voorgenomen richtlijn over b estrijding van georganiseerde misdaad – bevriezing en inbeslagname van de opbrengst van misdrijven . De Commissie heeft onlangs het verslag "Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen: zorgen dat misdaad niet loont" gepubliceerd. Ze vindt dat het aandeel van de opbrengst van misdaad in de EU dat in beslag wordt genomen (niet meer dan circa 1%) te laag is, waardoor de georganiseerde misdaad haar criminele activiteiten kan uitbreiden en in de legale economie kan infiltreren.
Dit initiatief tot herziening van de confiscatierichtlijn moet de EU-wetgeving op dit punt moderniseren en de nationale autoriteiten nog slagvaardiger maken om ervoor te zorgen dat misdaad niet loont.

De consultaties lopen beide van 21 juni tot 27 september 2021.