Consultatie over Betere bescherming passagiersrechten

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over Betere bescherming passagiersrechten

14 sep

Consultatie over Betere bescherming passagiersrechten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over betere bescherming van passagiersrechten. Eerlijke mobiliteit betekent passagiers en hun rechten beschermen, zoals benadrukt in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Commissie (acties 63 en 64): De Commissie zal het regelgevingskader inzake passagiersrechten herzien, onder meer om de veerkracht te waarborgen in geval van ernstige verstoringen van het verkeer, en met aandacht voor multimodale tickets;
Zij zal de opties beoordelen en, in voorkomend geval, een passende financiƫle beschermingsregeling voorstellen om passagiers te beschermen tegen liquiditeits- of insolventierisico's met betrekking tot de terugbetaling van tickets en eventuele repatriƫring. Ook overheidsinstanties worden uitgenodigd te reageren.

De consultatie loopt van 14 september tot 7 december 2022.