Consultatie over Bodemgezondheid- bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Contentverzamelaar

Consultatie over Bodemgezondheid- bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen
01 aug

Consultatie over Bodemgezondheid- bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over bodemgezondheid. Bodems zijn van cruciaal belang voor ons voedsel, de natuur en onze economie en verdienen evenveel bescherming als het water, de lucht of het mariene milieu. Het in de EU-bodemstrategie voor 2030 aangekondigde voorstel voor een wet ter bevordering van de bodemgezondheid heeft tot doel de voorwaarden voor een gezonde bodem te specificeren, opties voor de monitoring van bodems vast te stellen en regels vast te stellen voor duurzaam bodemgebruik en -herstel. Ook nationale autoriteiten worden verzocht te reageren.

De consultatie loopt van 1 augustus tot 24 oktober 2022.