Consultatie over Business in Europe; raamwerk voor inkomstenbelasting

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over Business in Europe; raamwerk voor inkomstenbelasting

13 okt

Consultatie over Business in Europe; raamwerk voor inkomstenbelasting

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over BEFIT. Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) wordt een alomvattende oplossing voor de belastingheffing van bedrijven in de EU. Dit initiatief strekt ertoe een gemeenschappelijke reeks regels in te voeren aan de hand waarvan EU-bedrijven hun belastbare grondslag kunnen berekenen, terwijl het ook de toerekening van winsten aan verschillende EU-landen doeltreffender zal regelen, op basis van een formule. Daarnaast moet het de nalevingskosten helpen verlagen en een coherente aanpak van de vennootschapsbelasting in de EU tot stand helpen brengen.

De consultatie loopt van 13 oktober 2022 tot 26 januari 2023.