Consultatie over civielrechtelijke aansprakelijkheid; aanpassing aan het digitale tijdperk en kunstmatige intelligentie

Contentverzamelaar

Consultatie over civielrechtelijke aansprakelijkheid; aanpassing aan het digitale tijdperk en kunstmatige intelligentie
18 okt

Consultatie over civielrechtelijke aansprakelijkheid; aanpassing aan het digitale tijdperk en kunstmatige intelligentie

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om de relevantie te bevestigen van kwesties die bij de evaluatie van de productaansprakelijkheidsrichtlijn in 2018 aan het licht zijn gekomen (bijvoorbeeld hoe de richtlijn kan worden toegepast op producten in de digitale en circulaire economie), en om informatie en standpunten te verzamelen over hoe de richtlijn kan worden verbeterd. Ook beoogt de consultatie om informatie te verzamelen met betrekking tot de vraag of en hoe de specifieke uitdagingen van artificiële intelligentie (AI) aangepakt moeten worden, met het oog op mogelijke aanpassingen van de richtlijn en de nationale aansprakelijkheidsregels. Onderdeel I van deze raadpleging heeft betrekking op de productaansprakelijkheidsrichtlijn, die sinds 1985 voorziet in een geharmoniseerd systeem voor de vergoeding van schade die consumenten ondervinden door producten met gebreken. Onderdeel II van deze raadpleging heeft specifiek betrekking op AI. De Commissie stelt zich tot doel de ontwikkeling en uitrol van veilige AI-systemen aan te moedigen en vertrouwen op te bouwen bij potentiële gebruikers. Om de risico’s voor de veiligheid en de grondrechten aan te pakken, heeft de Commissie geharmoniseerde regels voorgesteld voor de ontwikkeling, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde AI-systemen (AI-wet), alsmede aanvullende wijzigingen in de veiligheidswetgeving (bijvoorbeeld een voorstel voor een verordening inzake machineproducten).

De consultatie loopt van 18 oktober 2021 tot 10 januari 2022.