Consultatie over Consumentenbescherming, versterkte samenwerking bij handhaving

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over Consumentenbescherming, versterkte samenwerking bij handhaving

28 sep

Consultatie over Consumentenbescherming, versterkte samenwerking bij handhaving

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over consumenten bescherming en versterkte samenwerking bij handhaving. De digitalisering van de consumentenmarkten en de invoering van nieuwe bedrijfsmodellen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor de handhaving van het EU-consumentenrecht. De consumentenautoriteiten en de Commissie moeten nauw samenwerken om niet-conforme handelspraktijken over de grenzen heen doeltreffend aan te pakken. Een flexibele, afschrikkende, kosteneffectieve en snelle reactie is van cruciaal belang, met name wanneer inbreuken op grote schaal voorkomen of hele sectoren treffen. Dit initiatief heeft tot doel om, via een gerichte wijziging van de verordening over samenwerking op het gebied van consumentenbescherming, de problemen in dit verband aan te pakken. Ook overheidsinstanties worden uitgenodigd te reageren.

De consultatie loopt van 28 september tot 21 december 2022.