Consultatie over Consumentenrechten, aanpassing buitengerechtelijke geschilbeslechting aan de digitale markten

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over Consumentenrechten, aanpassing buitengerechtelijke geschilbeslechting aan de digitale markten

28 sep

Consultatie over Consumentenrechten, aanpassing buitengerechtelijke geschilbeslechting aan de digitale markten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over aanpassing van de buitengerechtelijke geschilbeslechting aan de digitale markten. Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) moet ervoor zorgen dat consumenten verhaal kunnen halen zonder dat zij naar de rechter hoeven te stappen. Voor de digitale markten zijn snelle en eenvoudige verhaalmechanismen nodig. Om aan die behoefte tegemoet te komen, moet de ADR-wetgeving worden bijgewerkt. Consumenten en bedrijven maken steeds meer gebruik van particuliere systemen die niet aan de eisen van de ADR-richtlijn voldoen en daardoor de consument de mogelijkheid ontnemen om op een billijke manier verhaal te halen. Dit initiatief heeft tot doel het ADR-kader te moderniseren wat betreft onlinetussenpersonen, precontractuele informatie en handelaren uit derde landen. Ook overheidsinstanties worden uitgenodigd te reageren.

De consultatie loopt van 28 september tot 21 december 2022.