Consultatie over de actualisering van de EU-strategie voor maritieme veiligheid en het bijbehorende actieplan

Contentverzamelaar

Consultatie over de actualisering van de EU-strategie voor maritieme veiligheid en het bijbehorende actieplan
16 jun

Consultatie over de actualisering van de EU-strategie voor maritieme veiligheid en het bijbehorende actieplan

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over d e EU-strategie voor maritieme veiligheid van 2014 en het herziene actieplan  van 2018. Hoewel deze nog steeds gegrond zijn is uit een beoordeling gebleken dat ze moeten worden afgestemd op andere beleidsmaatregelen en instrumenten van de EU, waaronder het “strategisch kompas” en dat ze moeten inspelen op de veranderende uitdagingen op het gebied van maritieme veiligheid in de huidige complexe geopolitieke context, en een antwoord moeten bieden op de klimaatverandering en de aantasting van het milieu.
De strategie en het bijbehorende actieplan worden nu geactualiseerd in overeenstemming met de conclusies van de Raad van juni 2021. Met name deskundigen op het gebied van maritieme beveiligingskwesties worden verzocht te reageren.

De consultatie loopt van 16 juni tot 8 september 2022.