Consultatie over de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Contentverzamelaar

Consultatie over de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen
24 mei

Consultatie over de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het effect van afvalbeheer op het milieu. De EU-kaderrichtlijn afvalstoffen beschermt de volksgezondheid en het milieu via behoorlijk beheer van afval. Dat wordt bereikt door toepassing van de afvalhiërarchie van de EU, die afvalpreventie en hergebruik bevordert boven nuttige toepassing en het storten van afval. Dit initiatief zal het afvalbeheer verbeteren door een aanzienlijke vermindering van de afvalproductie, ook via hergebruik van producten of componenten en een vermindering van gemengd afval en een uitbreiding van hergebruik of recycling van afval door de gescheiden inzameling te verbeteren. Ook overheden worden geconsulteerd in deze raadpleging.

De consultatie loopt van 24 mei tot 16 augustus 2022.