Consultatie over de evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Contentverzamelaar

Consultatie over de evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
12 mei

Consultatie over de evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Deze richtlijn stelt een kader vast volgens het beginsel “de vervuiler betaalt” om milieuschade te voorkomen en te herstellen. De richtlijn bepaalt zelf de Commissie deze vóór 30 april 2023 moet beoordelen. In deze evaluatie wordt nagegaan of deze richtlijn geschikt is voor het beoogde doel en tekortkomingen vertoont. Bij de evaluatie zal ook rekening gehouden worden met verzoeken van het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer om de toepassing van de richtlijn te versterken.

De consultatie loopt van 12 mei tot 4 augustus 2022.