Consultatie over de evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten

Contentverzamelaar

Consultatie over de evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten
19 jul

Consultatie over de evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging ter evaluatie van de EU-richtlijn slachtofferrechten. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat slachtoffers van misdrijven passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en bij het strafproces worden betrokken. Zij voorziet in een aantal rechten voor slachtoffers van misdrijven en plichten voor de lidstaten. De richtlijn slachtofferrechten is in 2012 aangenomen en in 2015 in de lidstaten van toepassing geworden. Na vijf jaar doet de Commissie deze evaluatie, als een van de kernacties van de EU-strategie voor de rechten van slachtoffers (2020-2025). Met de raadpleging wordt nagegaan in hoeverre de richtlijn zijn doelstellingen heeft bereikt, met name wat betreft de uitvoering en de praktische toepassing ervan in de EU-landen.

De consultatie loopt van 19 juli tot 25 oktober 2021.