Consultatie over de herziening van belasting op tabak

Contentverzamelaar

Consultatie over de herziening van belasting op tabak
30 mrt

Consultatie over de herziening van belasting op tabak

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging voor belanghebbenden over de EU-regels op het gebied van de tabaksbelastingen, met het doel om voor dit jaar een herzieningsvoorstel in te dienen. De EU-regels definiƫren en classificeren momenteel verschillende tabaksproducten en geven minimum belastingtarieven aan die op de gefabriceerde tabaksproducten van toepassing zijn, maar deze tarieven hebben hun effect verloren. Verschillen in tarieven tussen lidstaten leiden tot excessieve grensoverschrijdende aankopen en zetten sommige individuen en criminele organisaties aan tot frauduleus handelen. Ook zijn de huidige regels niet geschikt om aan marktontwikkelingen of markttoegang voor nieuwe producten zoals e-sigaretten, tegemoet te komen. De huidige regels worden herzien om zeker te stellen dat ze geschikt zijn voor het doel om de interne markt optimaal te laten functioneren en tegelijk een hoge mate van bescherming van de volksgezondheid te realiseren. Het initiatief heeft een relatie met het in februari 2021 gepresenteerde Europese plan om kanker te bestrijden, waarin de fiscaliteit een belangrijke rol speelt, met name omdat het er ook om gaat om jongeren te ontmoedigen om te roken.

De raadpleging loopt van 30 maart tot 22 juni 2021 .