Consultatie over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU

Contentverzamelaar

Consultatie over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU
28 sep

Consultatie over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging om standpunten van belanghebbenden en het grote publiek te verzamelen voor de evaluatie van de bestaande algemene geneesmiddelenwetgeving inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik en voor de bijbehorende effectbeoordeling, met het doel om voor een toekomst- en crisisbestendig geneesmiddelenreguleringssysteem te zorgen. Deze raadpleging bouwt voort op de openbare raadpleging die bij de voorbereiding van de farmaceutische strategie voor Europa van november 2020 is gehouden. De algemene geneesmiddelenwetgeving bevat de belangrijkste definities, wetgevingsprikkels en toelatingsprocedures voor geneesmiddelen, evenals de aan de vervaardiging, bij de toelating en na de toelating van geneesmiddelen gestelde eisen.

De consultatie loopt van 28 september tot 21 december 2021.