Consultatie over de herziening van EU-regels over illegale lozingen door schepen op zee

Contentverzamelaar

Consultatie over de herziening van EU-regels over illegale lozingen door schepen op zee
09 dec

Consultatie over de herziening van EU-regels over illegale lozingen door schepen op zee

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over Richtlijn 2005/35/EG die zij wil herzien om de bepalingen over illegale lozingen op zee gelijk te trekken met die in Richtlijn (EU) 2019/883, op grond waarvan schepen hun afval mee terug moeten brengen naar de haven. Een goede handhaving van de regels op zee vergt een betere coördinatie tussen de systemen THETIS EU (vaartuiginspectie), SafeSeaNet (maritiem toezicht) en CleanSeaNet (monitoring van vervuiling) alsmede een standaardformaat voor meldingen van illegale lozingen. De Commissie evalueert de prestaties van de richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen. Om vast te stellen of de richtlijn heeft bijgedragen tot een betere bescherming van het milieu, moet rekening worden gehouden met technologische, juridische en gedragsveranderingen. Daarom organiseert de Commissie deze consultatie waarvan de resultaten zullen bijdragen tot een evaluatie en een toekomstgerichte effectbeoordeling van mogelijke opties om problemen aan te pakken. Ze zullen worden meegenomen in de opstelling van eventuele regelgevende en niet-regelgevende maatregelen om een herziene richtlijn doeltreffender te maken.

De consultatie loopt van 9 december 2021 tot 3 maart 2022.