Consultatie over de richtlijn veiligheid visserijvaartuigen

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over de richtlijn veiligheid visserijvaartuigen

22 dec

Consultatie over de richtlijn veiligheid visserijvaartuigen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de richtlijn over de veiligheid van vissersvaartuigen (Richtlijn 97/70/EG) , die de Commissie gaat evalueren. Bij die richtlijn is het Protocol van Torremolinos uit 1993 over dat onderwerp omgezet. De evaluatie moet een duidelijk beeld geven van de uitvoering en handhaving van de richtlijn. Beoordeeld worden: de veiligheid van vissersvaartuigen in het licht van de recente technische verbeteringen qua veiligheid van koopvaardijschepen, en de noodzaak om de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot kleinere vaartuigen.

De consultatie loopt van 22 december 2022 tot 16 maart 2023.