Consultatie over de toepassing van EU-mededingingsrecht op collectieve arbeidsovereenkomsten voor ZZP-ers

Contentverzamelaar

Consultatie over de toepassing van EU-mededingingsrecht op collectieve arbeidsovereenkomsten voor ZZP-ers
05 mrt

Consultatie over de toepassing van EU-mededingingsrecht op collectieve arbeidsovereenkomsten voor ZZP-ers

Activiteitendata
-
Online

De Europese Commissie start een publieke consultatie als onderdeel van een initiatief dat moet verzekeren dat de Europese mededingingsregels niet in de weg staan aan collectieve onderhandelingen door bepaalde (groepen) ZZP-ers. In de praktijk kunnen deze laatsten zich in een onevenwichtige onderhandelingssituatie gesteld zien tegenover bepaalde bedrijven of werkgevers, waardoor zij minder invloed hebben op hun beloning en werkomstandigheden. Collectieve onderhandelingen kunnen een belangrijk instrument zijn om betere werkomstandigheden te creëren. Volgens EU-mededingingsrecht kunnen ZZP-ers kwalificeren als ‘ondernemingen’ waardoor zij het risico lopen de mededingingsregels te overtreden wanneer zij collectief onderhandelen. Het initiatief van de Commissie moet oplossingen voor dit probleem scheppen. In januari 2021 publiceerde de Commissie al een voorbereidend impact assessment onderzoek voor feedback. De consultatie die nu is geopend is bedoeld voor verdere input van stakeholders, burgers, bedrijven, sociale en academische partners, overheden en alle geïnteresseerde partijen. Afhankelijk van de uitkomst van de consultatie en de impact assessment, wordt de aanname van het initiatief voorzien voor eind 2021.

De consultatie loopt van 5 maart tot 28 mei 2021 .