Consultatie over Detergentia, stroomlijning EU-regels

Contentverzamelaar

Consultatie over Detergentia, stroomlijning EU-regels
02 mrt

Consultatie over Detergentia, stroomlijning EU-regels

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het  initiatief waarmee Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia wordt herzien. De bedoeling is om de administratieve lasten te verlagen, de samenhang met andere relevante wetgeving te verbeteren en om de wetgeving inzake detergenten aan te passen aan de technische vooruitgang. Dit initiatief bouwt voort op recente EU-evaluaties van de verordening betreffende detergentia en de regels voor de etikettering van chemische producten, en op de geschiktheidscontroles van de meest relevante wetgeving inzake chemische stoffen.

De consultatie loopt van 2 maart tot 25 mei 2022.