Consultatie over een digitaal ecosysteem

Contentverzamelaar

Consultatie over een digitaal ecosysteem
28 sep

Consultatie over een digitaal ecosysteem

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start consultaties en nodigt relevante partners uit om na te denken over en bij te dragen aan de overgang van de energie-intensieve industrieën. Industriële partners uit verschillende waardeketens in het ecosysteem van de energie-intensieve industrie, overheidsinstanties, sociale partners en onderzoeksorganisaties kunnen hun mening geven over een reeks scenario's (zie dit werkdocument) en katalysatoren, waarin wordt uiteengezet hoe energie-intensieve industrieën de dubbele transitie kunnen verwezenlijken en tegelijk hun veerkracht kunnen vergroten. In het raadplegingsdocument wordt de belanghebbenden ook gevraagd de schaal, de kosten, de baten en de voorwaarden te beoordelen van de acties die nodig zijn om de transities te begeleiden. Via dit proces van co-creatie zal uiterlijk begin 2022 de laatste hand worden gelegd aan een gezamenlijk overeengekomen overgangstraject.

De consultatie loopt van 28 september tot 23 november 2021.