Consultatie over een eindevaluatie van Horizon Europa

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over een eindevaluatie van Horizon Europa

01 dec

Consultatie over een eindevaluatie van Horizon Europa

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een initiatief dat de outputs en effecten van het gehele Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie in de periode 2014-2020 analyseert. Deze evaluatie moet helpen de huidige onderzoeks- en innovatiemaatregelen van de EU uit te voeren en nieuwe maatregelen uit te werken. Het voldoet ook aan de wettelijke verplichting van de Commissie om uit te leggen hoe zij publieke middelen besteedt.

De consultatie loopt van 1 december tot 23 februari 2023.