Consultatie over een Europees kwalificatiekader een leven lang leren

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over een Europees kwalificatiekader een leven lang leren

14 dec

Consultatie over een Europees kwalificatiekader een leven lang leren

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een evaluatie van het Europees kwalificatiekader van een leven lang leren. De aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, heeft tot doel de transparantie, de vergelijkbaarheid en de overdraagbaarheid van kwalificaties te verbeteren. Zij verzoekt de Commissie om, in samenwerking met de EU-landen en na raadpleging van de betrokken belanghebbenden, de maatregelen te beoordelen en te evalueren die naar aanleiding van deze aanbeveling zijn genomen, en uiterlijk in 2022 bij de Raad een verslag in te dienen over de opgedane ervaring en de gevolgtrekkingen voor de toekomst.

De consultatie loopt van 14 december tot 22 maart 2023.