Consultatie over een Noodplan voor vervoer

Contentverzamelaar

Consultatie over een Noodplan voor vervoer
31 aug

Consultatie over een Noodplan voor vervoer

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om input te verzamelen over een noodplan voor vervoer dat zij wil opstellen. De doelstelling van dat plan is de crisisparaatheid en bedrijfscontinuïteit in de vervoerssector te waarborgen. Er zal een crisishandboek worden opgesteld met relevante maatregelen om bij een crisis de negatieve gevolgen voor de vervoerssector, de passagiers en de interne markt te verzachten. Met deze raadpleging willen de Commissie een beeld krijgen van de dagelijkse ervaringen met de aanpak van de COVID-19-pandemie.

De consultatie loopt van 31 augustus tot 26 oktober 2021.