Consultatie over een ontwerpvoorstel om de uitvoering van steunmaatregelen (AGVV) ter bevordering van de groene en digitale transitie verder te vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Consultatie over een ontwerpvoorstel om de uitvoering van steunmaatregelen (AGVV) ter bevordering van de groene en digitale transitie verder te vergemakkelijken
06 okt

Consultatie over een ontwerpvoorstel om de uitvoering van steunmaatregelen (AGVV) ter bevordering van de groene en digitale transitie verder te vergemakkelijken

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over herziening van de AGVV (Algemene Groepsvrijstellingsverordening inzake staatssteun) en gerichte richtsnoeren over groene en digitale transitie. De AGVV verklaart specifieke categorieën staatssteun verenigbaar met de artikelen 107 en 108 van het EU-Werkingsverdrag, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Steun die aan deze voorwaarden voldoet, is vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande aanmelding en goedkeuring door de Commissie.

De AGVV en de richtsnoeren staatssteun vullen elkaar aan (in de AGVV zijn de voorafgaande verenigbaarheidsvoorwaarden vastgelegd; in de richtsnoeren zijn regels vastgesteld voor de beoordeling van steunmaatregelen die niet aan die voorafgaande voorwaarden voldoen en die bij de Commissie moeten worden aangemeld). Samen omvatten de AGVV en deze richtsnoeren de regels voor bepaalde onderdelen van het staatssteunrecht.

Op basis van de uitkomsten van eerdere evaluaties in het kader van de toetsing van de geschiktheid van de staatssteunregels is de Commissie begonnen met een herziening van een aantal richtsnoeren (de energie- en milieurichtsnoeren; de richtsnoeren regionale steun; het kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de richtsnoeren risicofinanciering), waar aanpassingen nodig bleken, met name in het licht van nieuwe prioriteiten van de Commissie en de Europese Green Deal en de industriële en digitale strategieën. Gezien de complementariteit tussen de AGVV en deze richtsnoeren, herziet de Commissie met deze doelgerichte wijziging ook de overeenkomstige bepalingen van de AGVV. Met deze consultatie wordt input gevraagd op de herzieningen.

De consultatie loopt van 6 oktober tot 8 december 2021.