Consultatie over EFRO en Cohesiefonds

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over EFRO en Cohesiefonds

18 jan

Consultatie over EFRO en Cohesiefonds

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de evaluatie waarin de resultaten van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds in de periode 2014-2020 worden beoordeeld. Naast de doeltreffendheid, efficiëntie en effecten van de ondersteunde investeringen wordende samenhang met andere beleidsterreinen, de relevantie en de meerwaarde van de EU onderzocht. Het doel is de volgende zaken te identificeren: factoren die bijdragen tot het slagen of mislukken van deze investeringen onder verschillende sociaal-economische omstandigheden, goede praktijken en de bijdrage van de fondsen aan groei, duurzame ontwikkeling en het scheppen van banen.

De consultatie loopt van 18 januari tot 12 april 2023.