Consultatie over EU-bossen- een nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen

Contentverzamelaar

Consultatie over EU-bossen- een nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen
25 aug

Consultatie over EU-bossen- een nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over EU-bossen. Doel van dit initiatief is een EU-breed kader voor bosobservatie te ontwikkelen om open toegang te bieden tot gedetailleerde, nauwkeurige, regelmatige en tijdige informatie over de toestand en het beheer van de bossen in de EU en over de vele producten en ecosysteemdiensten die bossen leveren. Deze informatie zal leiden tot meer gegevensgestuurde besluitvorming over bossen. Het initiatief zal naar verwachting het vertrouwen van het publiek in bosbeheer vergroten, illegale houtkap terugdringen, duurzamer bosbeheer stimuleren en belonen en de aanpassing van bossen aan de klimaatverandering ondersteunen. Ook nationale autoriteiten worden gevraagd te reageren.

De consultatie loopt van 25 augustus tot 17 november 2022.