Consultatie over Evaluatie EU-Mededingingsrechten overeenkomsten voor technologieoverdracht

Contentverzamelaar

Consultatie over Evaluatie EU-Mededingingsrechten overeenkomsten voor technologieoverdracht

17 apr

Consultatie over Evaluatie EU-Mededingingsrechten overeenkomsten voor technologieoverdracht

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht, die bepaalde overeenkomsten en praktijken vrijstelt van de algemene EU-mededingingsregels, en die op 30 april 2026 zal verstrijken. Dit initiatief is genomen om te evalueren hoe de verordening en de bijbehorende richtsnoeren in de praktijk werken, en zal de Commissie helpen te beslissen of ze de verordening laat vervallen, of ze de duur van de verordening verlengt, dan wel of ze een herziene verordening met bijbehorende richtsnoeren zal opstellen.

De consultatie loopt van 17 april tot 24 juli 2023.