Consultatie over evaluatie EU-regels in anti-trustzaken

Contentverzamelaar

Consultatie over evaluatie EU-regels in anti-trustzaken
30 jun

Consultatie over evaluatie EU-regels in anti-trustzaken

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de Verordeningen (EG) nr. 1/2003 en (EG) nr. 773/2004 waarin de procedures voor de toepassing van de EU-mededingingsregels zijn vastgesteld. Deze regels zijn toegespitst op ondernemingen die misbruik maken van hun marktmacht en beperkende overeenkomsten sluiten. Dit initiatief heeft tot doel de procedures te evalueren nu zich sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003 veranderingen hebben voorgedaan in het economische landschap, bijvoorbeeld door digitalisering. De evaluatie zou ook gebaat zijn bij de ervaringen van mededingingsautoriteiten en rechterlijke instanties in de EU-lidstaten met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1/2003. Deze worden dan ook gevraagd input te leveren.

De consultatie loopt van 30 juni tot 6 oktober 2022.