Consultatie over Evaluatie rechten, gelijkheid, burgerschap

Contentverzamelaar

Consultatie over Evaluatie rechten, gelijkheid, burgerschap

04 apr

Consultatie over Evaluatie rechten, gelijkheid, burgerschap

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over Evaluatie rechten, gelijkheid, burgerschap. In het evaluatieverslag worden de volgende aspecten beoordeeld: de impact op lange termijn en de duurzaamheid van de effecten van het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap” (Rights, Equality and Citizenship – REC) en het programma “Europa voor de burger” (Europe for Citizens – EfC) (2014-2020) en de voorlopige resultaten van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV) (2021-2027), alsmede de samenhang en aanhoudende relevantie van het programma en synergiën met andere EU-instrumenten. In het verslag wordt ook rekening gehouden met de bevindingen van het eerste deel van de evaluatie achteraf van het REC-programma.

De consultatie loopt van 4 april tot 27 juni 2024.